หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑,๐๒๘ เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี ครั้งที่ ๒ (17/08/2017)
อ่าน 55 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ (16/08/2017)
อ่าน 61 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารพัสดุ จำนวน ๑ รายการ (16/08/2017)
อ่าน 56 ครั้ง
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (16/08/2017)
อ่าน 66 ครั้ง
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๗๓ รายการ (16/08/2017)
อ่าน 80 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ประมูลขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (16/08/2017)
อ่าน 76 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา REBAMIPIDE ๑๐๐ MG. TABLET (16/08/2017)
อ่าน 25 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (11/08/2017)
อ่าน 80 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒ จำนวน ๖ ครอบครัว จำนวน ๑ แห่ง (11/08/2017)
อ่าน 126 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE (11/08/2017)
อ่าน 183 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ จำนวน ๑๒ รายการ (09/08/2017)
อ่าน 67 ครั้ง
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ ๒ ชั้น ระดับ ๕-๖ จำนวน ๑ หลัง (09/08/2017)
อ่าน 301 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (09/08/2017)
อ่าน 71 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ (09/08/2017)
อ่าน 172 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด สอบราคาจ้างก่อสร้าง ห้องสุขาชาย จำนวน ๓ ห้อง ห้องสุขาหญิง จำนวน ๓ ห้อง และห้องสุขาคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง (09/08/2017)
อ่าน 147 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะซื้อที่นอนฟองน้ำอัด ๑๕๐ หลัง (09/08/2017)
อ่าน 51 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายติดตั้งภายในหอพัก (09/08/2017)
อ่าน 33 ครั้ง
กรมปศุสัตว์(ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี)ขายทอดตลาด (08/08/2017)
อ่าน 113 ครั้ง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ (02/08/2017)
อ่าน 147 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ ๗ บ้านสวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (01/08/2017)
อ่าน 286 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี