หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563 (14/09/2020)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์สั่งซื้อผลผลิตหอมหัวใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ (11/09/2020)
พิธีมอบป้าย Clean Food Good Taste และป้ายตลาดนัด น่าซื้อ (11/09/2020)
โครงการชลประทานราชบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์การใช้น้ำชลประทาน (09/09/2020)
ศูนย์เรียนรู้สวนหลังบ้านจัดงาน ศึกมวยทะเลคัพ ครั้งที่ 1 ณ สวนหลังบ้าน (09/09/2020)
จังหวัดราชบุรีจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (09/09/2020)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (08/09/2020)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2563 และติดตามข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน กรณีผู้บาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตนับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วัน (01/09/2020)
รับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (28/08/2020)
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร สถาบันการศึกษา สถานประกอบการเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563 (28/08/2020)
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐมประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดพิเศษชดเชยสงกรานต์ พ.ศ.2563 (27/08/2020)
สำนักงาน ททท.สำนักงานราชบุรี เชิญเที่ยวงาน Aqua Illumination (26/08/2020)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) (26/08/2020)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจำหน่ายหน้ากากอนามัย (26/08/2020)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรีประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2562 (26/08/2020)
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (25/08/2020)
เชิญเช่าบูชาเหรียญพระพุทธโสธร หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ รายได้สมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ด้อยโอกาสทุกจังหวัด (25/08/2020)
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทสามารถ จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารได้ตามปกติ (25/08/2020)
เชิญร่วมงานโครงการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมชาวไทย-รามัญ ตำบลคลองตาคต (เจียะเชิงเปิงฟ๊ะเจียะนะโม่น กวานเภี่ยโต้) ประจำปี 2563 (25/08/2020)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (20/08/2020)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี