หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองเจ๊กสี ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 19-4-170 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/05/2020)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ จำนวน 3 รายการ (12/05/2020)
การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทยประจัน จำนวน 1 หลังและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินสี จำนวน 1 หลัง (07/05/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี กิจกรรมบูรณะซ่อมแซมโรงรถ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/05/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยตาจุก หมู่ที่ 6 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (17/04/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยชุมชนกระดาน (ตอน 2) หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (17/04/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนสหกรณ์หนองพลับรุ่งเรืองในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง บ้านโป่งแย้ หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา (16/04/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) แห่งที่ 3 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (16/04/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำหนองกลางบ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (16/04/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (16/04/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) แห่งที่ 2 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (16/04/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองจิก ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (16/04/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยตาเมือง บ้านโป่งเกตุบน หมู่ที่ 11 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (16/04/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (13/04/2020)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (07/04/2020)
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด (01/04/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/03/2020)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายขายทอดตลาดพัสดุ (25/03/2020)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (23/03/2020)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกดีเซล(รถกระบะ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (23/03/2020)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี