หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศูนย์อนามัยที่ ๕ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (11/07/2017)
อ่าน 158 ครั้ง
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑,๐๗๕ เครื่อง โรงพยาบาลราชบุรี (06/07/2017)
อ่าน 75 ครั้ง
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (รถทดแทน) (04/07/2017)
อ่าน 172 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา QUETIAPINE FUMARATE ๕๐ MG. TABLET (29/06/2017)
อ่าน 96 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา CARVEDILOL ๖.๒๕ MG. TABLET (29/06/2017)
อ่าน 92 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จังหวัดกำแพงเพชร (28/06/2017)
อ่าน 90 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเลขที่ สชป.๑๓/ค.๕๘/๒๕๖๐ (เงินงบประมาณ) (28/06/2017)
อ่าน 164 ครั้ง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ (28/06/2017)
อ่าน 484 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (28/06/2017)
อ่าน 84 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (28/06/2017)
อ่าน 63 ครั้ง
จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์และรถจักรยานหอพักมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (28/06/2017)
อ่าน 60 ครั้ง
โครงการปูกระเบื้องอาคารเรียนปฏิบัติการ พื้นที่ ๑,๙๒๐ ตารางเมตร (อาคาร ๔) ชั้น ๓ และชั้น ๔ (28/06/2017)
อ่าน 310 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา KETOANALOGUE & NITROGEN FREE ESSENITIAL AMINO ACID TABLET (28/06/2017)
อ่าน 120 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา GLICLAZIDE ๖๐ MG. SR TABLET (28/06/2017)
อ่าน 56 ครั้ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ โดยมิได้โอนทะเบียน (28/06/2017)
อ่าน 83 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – bidding) (23/06/2017)
อ่าน 98 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม (23/06/2017)
อ่าน 94 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม (23/06/2017)
อ่าน 89 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (21/06/2017)
อ่าน 149 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ ๖ บ้านวังขโมย หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (20/06/2017)
อ่าน 161 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี