หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชบุรี (20/06/2017)
อ่าน 246 ครั้ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดจ้างทำคู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (19/06/2017)
อ่าน 163 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (19/06/2017)
อ่าน 218 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (19/06/2017)
อ่าน 269 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (09/06/2017)
อ่าน 173 ครั้ง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปลูกป่าทั่วไป (09/06/2017)
อ่าน 119 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างประเทศโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดียแบบบูรณาการ (๘๖.๑๑.๑๗.๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/06/2017)
อ่าน 99 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมโมดูลตรวจวิเคราะห์แก๊ส จอ ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (07/06/2017)
อ่าน 78 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกวดราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (07/06/2017)
อ่าน 329 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ARIPIPRAZOLE ๑๕ MG. TABLET (06/06/2017)
อ่าน 102 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา CYCLOSPORINE ๒๕ MG. CAPSULE หรือ CICLOSPORINE ๒๕ MG. (06/06/2017)
อ่าน 114 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสอบราคาจ้างซ่อมรถบัส ทะเบียน ๔๐- ๐๑๔๙ ราชบุรี (06/06/2017)
อ่าน 88 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการ (01/06/2017)
อ่าน 350 ครั้ง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 10 ล้อ (31/05/2017)
อ่าน 233 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ปี ๒๕๖๐ ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำโพหัก ,โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำชัยมงคล และโรงสูบน้ำแรงต่ำ สถานีสูบน้ำดิบโพธาราม (31/05/2017)
อ่าน 100 ครั้ง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี เรื่อง จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ ๒) (31/05/2017)
อ่าน 208 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ สามทางเหล็กหล่อฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB ชป.รบ.ซ.(จว.)๘/๒๕๖๐ (30/05/2017)
อ่าน 464 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ สามทางเหล็กหล่อฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเลขที่ EB ชป.รบ.ซ.(จว.)๗/๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/05/2017)
อ่าน 105 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ สามทางเหล็กหล่อฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เลขที่ EB ชป.รบ.ซ.(จว)๖/๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/05/2017)
อ่าน 231 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ สามทางเหล็กหล่อฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เลขที่ EB ชป.รบ.ซ.(จว.)๕/๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/05/2017)
อ่าน 209 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี