หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตบริเวณสายแยกจากถนนห้วยกระบอก หนองโพธิ์ ถึงบ้านนางจาง กิจวราทร หมู่ที่ ๙ ตำบลกรับใหญ่ (30/05/2017)
อ่าน 87 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ PM(Preventive maintenance)กปภ.สาขาสมุทรสาคร (30/05/2017)
อ่าน 83 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายกษิดิศ พุทธา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกรับใหญ่ (30/05/2017)
อ่าน 160 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอย ๘/๔ ถึงบ้านนางอำนวย แก่นน้อย (30/05/2017)
อ่าน 135 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๓ ถึงบ้านนางสาวมณี บัวสาย หมู่ที่ ๗ ตำบลกรับใหญ่ (30/05/2017)
อ่าน 88 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้วยบล็อกยาง ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงประมงน้ำจืดราราชบุรี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรีเดิม) (30/05/2017)
อ่าน 86 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา OXALIPLATIN ๑๐๐ MG./ ๒๐ ML. SOLUTION FOR INJECTION. (25/05/2017)
อ่าน 177 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา CAPECITABINE ๕๐๐ MG. TABLET (25/05/2017)
อ่าน 77 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแบบ E-Leaning สำหรับเครือข่ายในโรงเรียน (23/05/2017)
อ่าน 132 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อสาร PACL จำนวน ๑๕๖,๔๕๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/05/2017)
อ่าน 203 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (22/05/2017)
อ่าน 153 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (22/05/2017)
อ่าน 540 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld)ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร, อ้อมน้อย, สามพราน, และนครปฐม (22/05/2017)
อ่าน 348 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ESCITALOPRAM ๒๐ MG. TABLET (22/05/2017)
อ่าน 405 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ESOMEPRAZOLE ๔๐ MG. TABLET (22/05/2017)
อ่าน 409 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลส์ติกคอนกรีตบริเวณสายจากหน้าบ้าน นายก้าน จันทร์โท ถึงบ้านนางยนต์ เม่งเวหา หมู่ที่ ๑ ตำบลกรับใหญ่ (18/05/2017)
อ่าน 156 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา OXALIPLATIN ๑๐๐ MG./ ๒๐ ML. SOLUTION FOR INJECTION. (17/05/2017)
อ่าน 194 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายสมภพ วีระสิงห์ หมู่ที่ ๑ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (15/05/2017)
อ่าน 103 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา โครงการจัดการน้ำสะอาด(Water Safety Plan) กปภ. สาขาด่านช้าง (15/05/2017)
อ่าน 151 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา IDARUBICIN HYDROCHLORIDE ๑๐ MG. FOR INJECTION (15/05/2017)
อ่าน 416 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี