หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โครงการชลประทานราชบุรีประกวดราคาจัดซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ สามทางเหล็กหล่อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง เชื่อมและวางเรียงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/05/2017)
อ่าน 101 ครั้ง
สอบราคาซื้อ คลอรีนเหลว ขนาด ๑๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๙๒๒ ท่อ (09/05/2017)
อ่าน 204 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคาซื้อ สารส้มก้อน จำนวน ๓๙๓.๖๐ ตัน (09/05/2017)
อ่าน 100 ครั้ง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงป่าปีที่ ๓ (08/05/2017)
อ่าน 35 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี (03/05/2017)
อ่าน 30 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (03/05/2017)
อ่าน 35 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี (03/05/2017)
อ่าน 30 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (03/05/2017)
อ่าน 28 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี (03/05/2017)
อ่าน 33 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อยา RALOXIFENE 60 MG.TABLET (03/05/2017)
อ่าน 65 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะโดยยกเลิกทะเบียน จำนวน 3 คัน (28/04/2017)
อ่าน 82 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ดำเนินการเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง (28/04/2017)
อ่าน 41 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา PYRITINOL diHCL ๒๐๐ MG. TABLET (27/04/2017)
อ่าน 30 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี ดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง (26/04/2017)
อ่าน 47 ครั้ง
โรงพยาบาลโพธาราม ดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ไตเทียม) จำนวน 3 รายการ (25/04/2017)
อ่าน 45 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ดำเนินการจ้างเหมางานจ้างทำการอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สุพรรณบุรี , เดิมบางนางบวช , ศรีประจันต์ , ด่านช้าง , อู่ทอง และกาญจนบุรี (24/04/2017)
อ่าน 110 ครั้ง
โครงการชลประทานราชบุรี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อท่อ(AC)ฯ ข้อต่อท่อ (AC)ฯ ท่อโค้งเหล็กกล้าฯ ท่อสั้นเหล็กหล่อฯ ท่อเหล็กกล้าฯ GATE VALVE ฯ AIR VALVE ฯ จีโบลท์ ฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง และวางเรียงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 14 รายการ (24/04/2017)
อ่าน 36 ครั้ง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อถังหมักอาหารสัตว์ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแพะแกะแปลงใหญ่ครบวงจร จังหวัดราชบุรี (21/04/2017)
อ่าน 45 ครั้ง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อถังหมักอาหารสัตว์โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแพะแกะแปลงใหญ่ครบวงจรจังหวัดราชบุรี (21/04/2017)
อ่าน 42 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองและคลองท่อ บริเวณหมู่ ๕ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว ๓๕๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/04/2017)
อ่าน 32 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี