หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (20/04/2017)
อ่าน 33 ครั้ง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณหน้าวัดบัวงาม (20/04/2017)
อ่าน 33 ครั้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ขอแก้ไขประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (19/04/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีดำเนินการสอบราคาซื้อยา LEVOCETIRZINE diHCT 5 MG. TABLET จำนวน 80,000 เม็ด (19/04/2017)
อ่าน 33 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมโมดูลตรวจวิเคราะห์แก๊ส จอ 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (19/04/2017)
อ่าน 38 ครั้ง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดราชคาม (18/04/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
อบต.ยางหัก ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 10 ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้ำกว่า 12,000 ลิตร (18/04/2017)
อ่าน 272 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำทุ่งหินสีพร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1,7,8,9,13 ตำบลท่าเคย (18/04/2017)
อ่าน 30 ครั้ง
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประมงรวมใจภักดิ์ ครั้งที่ 2 (18/04/2017)
อ่าน 37 ครั้ง
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (12/04/2017)
อ่าน 26 ครั้ง
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (11/04/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีดำเนินการสอบราคาซื้อยา COLISTIMETHATE 150 MG. FOR INJECTION จำนวน 7,000 VIAL. (11/04/2017)
อ่าน 24 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ดำเนินการสอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ครั้งที่ 2 (11/04/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม จำนวน 1 รายการ (11/04/2017)
อ่าน 31 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญ-หน้าหมู่บ้านออคิดปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/04/2017)
อ่าน 23 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ คลองพิทยาลงกรณ์ ถึง ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/04/2017)
อ่าน 24 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ อบต.บ้านแพ้ว–เทศบาล ตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/04/2017)
อ่าน 42 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/04/2017)
อ่าน 16 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านบางละ) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (05/04/2017)
อ่าน 27 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านตุ่น – พ.ท.สุโข) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (05/04/2017)
อ่าน 25 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี