หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน...เรื่องรอบตัว” (27/05/2019)
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 ประจำปี 2562 (27/05/2019)
ประชาสัมพันธ์สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำและแผนการระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ (24/05/2019)
การเป็นประธานอาเซียน (24/05/2019)
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนเมษายน 2562 (24/05/2019)
จังหวัดราชบุรีขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “คนดีศรีสังคม” (23/05/2019)
กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2562 (21/05/2019)
การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (17/05/2019)
การจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง จังหวัดราชบุรีเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 (17/05/2019)
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (16/05/2019)
การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (16/05/2019)
ร่าง MOU ด้านความร่วมมือระหว่าง EEC กับ CDB และ JBIC (16/05/2019)
มาตรการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (16/05/2019)
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (16/05/2019)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (16/05/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
นายกฯ ห่วงใยปัญหาเด็กติดโทรศัพท์ แนะพ่อแม่-ครูช่วยวางแผนการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม ป้องกันสมาธิสั้น ใช้อารมณ์รุนแรง (15/05/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
แขวงทางหลวงราชบุรีประชาสัมพันธ์ให้ใช้ทางเบี่ยงงานก่อสร้าง (15/05/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สถาบันการศึกษาทางไกลรับสมัครและลงทะเบียน นักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (15/05/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำและแผนการระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ (15/05/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 (15/05/2019)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี