หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12 (บริเวณร่มฟ้าซอย 16) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (05/04/2017)
อ่าน 23 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 (บริเวณซอยโรงทอผ้า ถึง ถนนเพชรเกษม) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (05/04/2017)
อ่าน 27 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนางสนอง) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (05/04/2017)
อ่าน 33 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12 (บริเวณร่มฟ้าซอย 13) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (05/04/2017)
อ่าน 27 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายทางเข้าทุ่งปอ หมู่ที่ 7 (บริเวณทางเข้าบ้านทุ่งปอ) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (05/04/2017)
อ่าน 45 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (05/04/2017)
อ่าน 34 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง – หินคลุก (บริเวณบ้านนายสมหมาย รื่นเริง) หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (05/04/2017)
อ่าน 31 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10 (บริเวณสนามฟุตซอลเอื้ออาทร) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (05/04/2017)
อ่าน 27 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา (05/04/2017)
อ่าน 56 ครั้ง
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (03/04/2017)
อ่าน 178 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินการสอบราคาจ้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระน้ำหลังมัสยิส หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-3-001 (03/04/2017)
อ่าน 214 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินการสอบราคาจ้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ที่ 2,7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-007 (03/04/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี ดำเนินการสอบราคาซื้อยา CYTARABINE 2 GM. FOR INJECTION จำนวน 480 VIAL. (03/04/2017)
อ่าน 108 ครั้ง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ระบบน้ำการเกษตรแบบสปริงเกอร์ พื้นที่ 90 ไร่ (03/04/2017)
อ่าน 178 ครั้ง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเบสอินดิเคเตอร์ (เครื่องตีย่อยเนื้อสับปะรด) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสกรูเพส (เครื่องกรองน้ำสับปะรด) จำนวน 1 เครื่อง พ้อมอุปกรณ์ติดตั้ง รวม 1 ชุด (30/03/2017)
อ่าน 29 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ดำเนินการสอบราคาในระบบ E-GP สอบราคาซื้อเครื่องยิงสีเมล็ดข้าว ขนาด 3 ราง จำนวน 1 เครื่อง (30/03/2017)
อ่าน 50 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (30/03/2017)
อ่าน 38 ครั้ง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (30/03/2017)
อ่าน 35 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีดำเนินการสอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจ TSH จำนวน 12,600 Tests (30/03/2017)
อ่าน 25 ครั้ง
โรงพยาบาลโพธารามดำเนินการสอบราคาซื้อเตียง Newborn Resuscitation จำนวน 1 เตียง (30/03/2017)
อ่าน 34 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี