หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลโพธาราม ดำเนินการสอบราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนที่ (Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง (30/03/2017)
อ่าน 28 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 2 เครื่อง (30/03/2017)
อ่าน 24 ครั้ง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (28/03/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี ดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศโภชนาการ จำนวน 1 งาน (28/03/2017)
อ่าน 44 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแก้ไขประกาศ จำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 39 รายการ (28/03/2017)
อ่าน 77 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (28/03/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุ รีดำเนินการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุด จำนวน 2 รายการ (27/03/2017)
อ่าน 81 ครั้ง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ (27/03/2017)
อ่าน 66 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ดำเนินการสอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (27/03/2017)
อ่าน 42 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านรุ่งนภา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร (27/03/2017)
อ่าน 27 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี ดำเนินการสอบราคาซื้อ ขวด Hemoculture ผู้ใหญ่ และขวด Hemoculture เด็ก (23/03/2017)
อ่าน 46 ครั้ง
ศาลแขวงราชบุรีดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 16 รายการ (23/03/2017)
อ่าน 94 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,028 เครื่อง (23/03/2017)
อ่าน 37 ครั้ง
เรือนจำกลางราชบุรี ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ (22/03/2017)
อ่าน 101 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (21/03/2017)
อ่าน 44 ครั้ง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุหมดอายุและหมดความจำเป็นในการใช้งาน (21/03/2017)
อ่าน 109 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 39 รายการ (17/03/2017)
อ่าน 87 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ประมูลจ้างโครงการสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (17/03/2017)
อ่าน 62 ครั้ง
โรงพยาบาลโพธาราม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (17/03/2017)
อ่าน 43 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/03/2017)
อ่าน 33 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี