หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์และถังขยะคอนเทนเนอร์ (16/03/2017)
อ่าน 67 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 10 เครื่อง (16/03/2017)
อ่าน 28 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีจัดประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (16/03/2017)
อ่าน 27 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ดำเนินการสอบราคาซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ระบบ CIS จำนวน 2 รายการ (16/03/2017)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างบริการผู้ให้บริการหรือจัดการงานแสดงสินค้า (90.15.18.02) (15/03/2017)
อ่าน 233 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ส. ขายทอดตลาดโค จำนวน 56 ตัว และม้า พันธุ์ไทย จำนวน 2 ตัว (13/03/2017)
อ่าน 104 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 200 ชุด (13/03/2017)
อ่าน 31 ครั้ง
โรงพยาบาลบ้านโป่ง ดำเนินการสอบราคาซื้อยา Fenofibrate micronized 200 mg capsule ประมาณ 240,000 cap (13/03/2017)
อ่าน 51 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า จำนวน 7 โครงการ (13/03/2017)
อ่าน 35 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สอบราคาจัดซื้อระบบคิวอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (10/03/2017)
อ่าน 73 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการสอบราคาซื้อยา ALTEPLASE (rT-PA) จำนวน 80 VIAL. (08/03/2017)
อ่าน 46 ครั้ง
ศาลจังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสวัสดิการ ภายในศาลจังหวัดราชบุรี (08/03/2017)
อ่าน 46 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง (08/03/2017)
อ่าน 33 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีสอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (08/03/2017)
อ่าน 30 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนศูนย์การทหารราบ (เขาฉลักฉลาม) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-419 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/03/2017)
อ่าน 35 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย Deltametrin 25% จำนวน 32,000 เม็ด โดยวิธีสอบราคา (08/03/2017)
อ่าน 38 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนศูนย์การทหารราบ (พื้นที่เกษตรกรรม พันบริการ) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-420 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/03/2017)
อ่าน 33 ครั้ง
โรงพยาบาลโพธาราม สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (07/03/2017)
อ่าน 50 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไม้แก่น บ้านหนองไม้แก่น ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-418 (06/03/2017)
อ่าน 42 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยหมาแหงนช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-415 (06/03/2017)
อ่าน 33 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี