หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยหนองแก หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-417 (06/03/2017)
อ่าน 30 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเขาช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-416 (06/03/2017)
อ่าน 27 ครั้ง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (03/03/2017)
อ่าน 83 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อยา METHYLPREDNISOLONE Na SUCCINATE 500 MG. FOR INJECTION (03/03/2017)
อ่าน 42 ครั้ง
โรงพยาบาลโพธาราม สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรับ – ส่งผู้ป่วย จำนวน 17 คน (02/03/2017)
อ่าน 49 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า จำนวน 7 โครงการ (01/03/2017)
อ่าน 39 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) ศูนย์การทหารราบ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัด (28/02/2017)
อ่าน 35 ครั้ง
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีพิเศษ (28/02/2017)
อ่าน 38 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีดำเนินการสอบราคาซื้อยา IMATINIB MESLATE 100 MG. TABLET จำนวน 2,160 เม็ด (28/02/2017)
อ่าน 31 ครั้ง
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ โครงระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (27/02/2017)
อ่าน 53 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องกาญจนิการ์ ชั้น 2 อาคาร 6 (27/02/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาซื้อยา ALENDRONATE SOD. 70 MG. + VITAMIN D3 5600 IU. TABLET จำนวน 4,240 เม็ด (27/02/2017)
อ่าน 41 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดประกวดราคาราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์แรงดันของเหลว (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/02/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จัดประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/02/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จัดประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายจ่ายน้ำบริเวณโรงพยาบาลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/02/2017)
อ่าน 21 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกาศสอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์กำลังสำรอง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-409 (24/02/2017)
อ่าน 45 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะ - เก้าอี้เรียนมาตรฐานของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ จำนวน 480 ชุด (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/02/2017)
อ่าน 27 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกาศสอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ ชุมชนศูนย์การทหารราบ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-404 (24/02/2017)
อ่าน 35 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกาศสอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่เกษตรกรรม กองทัพนักเรียนการจู่โจม กรมนักเรียนโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-410 (24/02/2017)
อ่าน 33 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกาศสอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่เกษตรกรรม กองบริการศูนย์การทหารราบ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-397 (24/02/2017)
อ่าน 24 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี