หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/03/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช.อำเภอทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/03/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช.อำเภอด่านช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/03/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช.อำเภอสวนผึ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/03/2020)
ประมูลการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกรับใหญ่ (06/03/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านประจำไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (06/03/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนันสนุนโครงการพัฒนาพื้นสูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ช่วง 3 บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (06/03/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี กิจกรรมบูรณะกำแพงแก้ว วัดกำแพงแก้ว ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/03/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะอุโบสถหลังเก่า วัดกุฏิ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/03/2020)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะซ่อมแซมวิหาร วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/02/2020)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี (27/02/2020)
ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการเสริมสร้างการใช้ตรา Ratchaburi Premium สินค้าและบริการจังหวัดราชบุรีในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/02/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดลาดเมธังกร ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 165 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/02/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดพญาไม้ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 110 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(w-bidding) (24/02/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2020)
เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ประกาศประมูลการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกรับใหญ่ (17/02/2020)
กรมป่าไม้ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/02/2020)
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (17/02/2020)
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/02/2020)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/02/2020)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี