หน้าหลัก >> รับสมัครงาน

รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดราชบุรี (15/11/2019)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (14/11/2019)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (12/11/2019)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (07/11/2019)
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (24/10/2019)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี (21/10/2019)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (17/10/2019)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (15/10/2019)
เรือนจำกลางเขาบินรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล (08/10/2019)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคล เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (07/10/2019)
อบจ.ราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา (04/10/2019)
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีรับสมัครจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (01/10/2019)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (01/10/2019)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร (27/09/2019)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคล เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point (23/09/2019)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัสดุ ปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป และปฏิบัติงานทำความสะอาด (17/09/2019)
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีรับสมัครจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (17/09/2019)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (11/09/2019)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (22/08/2019)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (20/08/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี