หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกาศสอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในบ้านพักชุมชนศูนย์การทหารราบ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-395 (24/02/2017)
อ่าน 26 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จัดสอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข. 20-4-411 (24/02/2017)
อ่าน 31 ครั้ง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2017)
อ่าน 101 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (21/02/2017)
อ่าน 36 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/02/2017)
อ่าน 40 ครั้ง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 4 กิจกรรม (20/02/2017)
อ่าน 39 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีดำเนินการสอบราคาซื้อยา PHENYTOIN SODIUM 50 MG./ML. FOR INJECTION จำนวน 5,000 VIAL. (20/02/2017)
อ่าน 30 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีดำเนินการสอบราคาซื้อยา DOXAZOSIN MESYLATE 4 MG. CONTROL RELEASE TABLET จำนวน 69,000 เม็ด (20/02/2017)
อ่าน 37 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนมาตรฐานของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ จำนวน 480 ชุด (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/02/2017)
อ่าน 23 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ endocut จำนวน 1 เครื่อง (17/02/2017)
อ่าน 71 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 75 รายการ (17/02/2017)
อ่าน 144 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (17/02/2017)
อ่าน 59 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 37 รายการ (17/02/2017)
อ่าน 164 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี จัดสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 – 3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน (17/02/2017)
อ่าน 69 ครั้ง
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 ขอยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ (17/02/2017)
อ่าน 98 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 2 หมู่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร (17/02/2017)
อ่าน 226 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเจริญทรัพย์ (17/02/2017)
อ่าน 262 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าชนิด X-ray ผ่านได้จำนวน 1 เครื่อง (16/02/2017)
อ่าน 82 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี ดำเนินการสอบราคาซื้อยา TELMISARTAN 40 MG. + HCTZ 12.5 MG.TABLET จำนวน 102,000 เม็ด (16/02/2017)
อ่าน 108 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Microdebrider จำนวน 1 เครื่อง (16/02/2017)
อ่าน 90 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี