หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรี ประกาศสอบราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 13,500 โหล สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลราชบุรี ครั้งที่ 2 (16/02/2017)
อ่าน 84 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน 6 จอ (ครั้งที่ 2) (14/02/2017)
อ่าน 79 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีสอบราคาจ้างเหมางานโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมก่อสร้างห้องน้ำเพื่อรับรองนักท่องเที่ยว ณ สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (10/02/2017)
อ่าน 76 ครั้ง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/02/2017)
อ่าน 85 ครั้ง
โรงพยาบาลโพธาราม สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด (09/02/2017)
อ่าน 74 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีดำเนินการสอบราคาซื้อยา ITOPRIDE HCL 50 MG. TABLBL จำนวน 96,000 เม็ด (06/02/2017)
อ่าน 75 ครั้ง
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงครามสอบราคาซื้ออาหารสำหรับสัตว์ประเภทอื่น ๆ (03/02/2017)
อ่าน 105 ครั้ง
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 จังหวัดราชบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ (01/02/2017)
อ่าน 231 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารเมตตาแพทยาคาร และทางเดินเชื่อม 2 ชั้น (01/02/2017)
อ่าน 133 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทนประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (30/01/2017)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่ม (30/01/2017)
อ่าน 78 ครั้ง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (30/01/2017)
อ่าน 262 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่มสาขาวิชาการโรงแรม (25/01/2017)
อ่าน 438 ครั้ง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี (23/01/2017)
อ่าน 279 ครั้ง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (23/01/2017)
อ่าน 290 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (23/01/2017)
อ่าน 83 ครั้ง
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (20/01/2017)
อ่าน 211 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ (17/01/2017)
อ่าน 161 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ (17/01/2017)
อ่าน 79 ครั้ง
โครงการชลประทานราชบุรี จัดประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำลำพระพร้อมขุดลอกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB ชป.รบ.จ.(จว.) 4/2560 (17/01/2017)
อ่าน 90 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี