หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โครงการชลประทานราชบุรี จัดประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านพุหินพร้อมระบบส่งน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB ชป.รบ.จ.(จว.) 5/2560 (17/01/2017)
อ่าน 70 ครั้ง
โครงการชลประทานราชบุรี จัดประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยสุดพร้อมระบบส่งน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB ชป.รบ.จ.(จว.) 6/2560 (17/01/2017)
อ่าน 85 ครั้ง
สำนักศิลปากรที่ 1 ประกวดราคาจ้างบูรณะซ่อมแซมหอไตร วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/01/2017)
อ่าน 78 ครั้ง
โครงการชลประทานราชบุรี จัดประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านลานคาพร้อมขุดลอกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ED ชป.รบ.จ.(จว.) 2/2560 (17/01/2017)
อ่าน 91 ครั้ง
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง จัดจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (16/01/2017)
อ่าน 163 ครั้ง
โรงพยาบาลโพธารามสอบราคาซื้อชุดทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง (16/01/2017)
อ่าน 84 ครั้ง
เรือนจำกลางเขาบินขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (16/01/2017)
อ่าน 166 ครั้ง
สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยพร้อมติดตั้ง จำนวน 16 กล้อง (12/01/2017)
อ่าน 148 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป (12/01/2017)
อ่าน 273 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุโครงการใต้ร่มพระบารมีชาวราชบุรีบนวิถีพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (10/01/2017)
อ่าน 348 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (10/01/2017)
อ่าน 118 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรี (05/01/2017)
อ่าน 263 ครั้ง
สอบราคาซื้อห้องฝึกปฏิบัติการสิ่งพิมพ์และกราฟิก จำนวน 1 ห้อง (05/01/2017)
อ่าน 133 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (05/01/2017)
อ่าน 278 ครั้ง
ขายรถยนต์สำนักงาน (05/01/2017)
อ่าน 180 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) (30/12/2016)
อ่าน 222 ครั้ง
การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง (ศาลาพักร้อน) (30/12/2016)
อ่าน 391 ครั้ง
การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักครู) (30/12/2016)
อ่าน 229 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริเวณพื้นที่วัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (30/12/2016)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริเวณวัดถ้ำน้ำ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (30/12/2016)
อ่าน 107 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี