หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (30/12/2016)
อ่าน 96 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (30/12/2016)
อ่าน 83 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโทรทัศน์ จำนวน ๑ ห้อง (30/12/2016)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย (28/12/2016)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) (28/12/2016)
อ่าน 102 ครั้ง
สอบราคาซื้อขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพจากเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (28/12/2016)
อ่าน 171 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ (28/12/2016)
อ่าน 50 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณสวนสุขภาพ ชุมชนไกรฤกษ์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ความยาว ๑๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/12/2016)
อ่าน 102 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว ๑๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/12/2016)
อ่าน 124 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดอมรินทราราม (วัดตาล) ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว ๒๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/12/2016)
อ่าน 211 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/12/2016)
อ่าน 81 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (26/12/2016)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่า (21/12/2016)
อ่าน 246 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโลหะ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) (21/12/2016)
อ่าน 104 ครั้ง
สอบราคาซื้อชุดทดลองเซ็นเซอร์ทรานดิวเซอร์ จำนวน ๒ ชุด (21/12/2016)
อ่าน 39 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสามแยกกระจับถึงแยกไฟแดงหนองโพ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/12/2016)
อ่าน 117 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (21/12/2016)
อ่าน 125 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสายโรงเรียนจรูญศรี – วัดศรัทธาราษฎร์ หมู่ที่ ๘ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ (20/12/2016)
อ่าน 287 ครั้ง
สอบราคาซื้อ สาร PACL จำนวน ๒๖,๐๐๐ กิโลกรัม (20/12/2016)
อ่าน 498 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบูรณะซ่อมแซมอุโบสถหลังเก่า เจดีย์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ว่าท่าสุวรรณ ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/12/2016)
อ่าน 30 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี