หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อ คลอรีนเหลว ขนาด ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๙ ท่อ (19/12/2016)
อ่าน 254 ครั้ง
สอบราคาซื้อ สาร PACI จำนวน ๙๑,๔๐๐ กิโลกรัม (19/12/2016)
อ่าน 306 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑๘ คน เป็นเวลา ๙ เดือน (19/12/2016)
อ่าน 192 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝายทดน้ำห้วยนาคราชพร้อมขุดลอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/12/2016)
อ่าน 66 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/12/2016)
อ่าน 29 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/12/2016)
อ่าน 42 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบูรณะซ่อมแซมหอไตร วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/12/2016)
อ่าน 34 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (19/12/2016)
อ่าน 31 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับนางเดือนล้อม บุญณรงค์ โครงการเดือนล้อม คันทรีโฮม หมู่ ๑๑ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง (19/12/2016)
อ่าน 38 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านเขาพุนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/12/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (16/12/2016)
อ่าน 155 ครั้ง
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายท่าประจันท์ – บ่อขยะ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/12/2016)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ อาคารหอพักนักศึกษา อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง จ.ราชบุรี (16/12/2016)
อ่าน 139 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (Geosynthetic Clay-Liner) พร้อมปูเรียงติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/12/2016)
อ่าน 308 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีและก่อสร้างป้อมยามสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี (14/12/2016)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อสารส้มก้อน จำนวน ๔๐๕ ตัน (14/12/2016)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาซื้อคลอรีนเหลว ขนาด ๑๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๘๙๐ ท่อ (14/12/2016)
อ่าน 197 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่อ งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม (All Thailand goldfish show) ครั้งที่ ๑ จังหวัดราชบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตปลาสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC (14/12/2016)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๗ รายการ (ครั้งที่ ๒) ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (14/12/2016)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ยาว ๒๒๗ เมตร (14/12/2016)
อ่าน 54 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี