หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ Trponin T (POCT) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (01/12/2016)
อ่าน 248 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/11/2016)
อ่าน 393 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/11/2016)
อ่าน 316 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อจัดหาท่อเหล็กกล้าฯ, ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ, ท่อสั้นเหล็กกล้าฯ, สามทางเหล็กหล่อฯ ฯลฯ พร้อมน็อต ประเก็นยาง และอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งเชื่อม และวางเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/11/2016)
อ่าน 288 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบางศรีเพชร หมู่ที่ ๓ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (30/11/2016)
อ่าน 216 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและสาขาบ้านโป่ง ประจำปี ๒๕๖๐ (30/11/2016)
อ่าน 171 ครั้ง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ยาว ๒๒๗ เมตร (30/11/2016)
อ่าน 85 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบูรณะซ่อมแซมอุโบสถหลังเก่า เจดีย์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดท่าสุวรรณ ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/11/2016)
อ่าน 216 ครั้ง
สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน แบบเขียนเอง สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๕ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การ สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ (28/11/2016)
อ่าน 168 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทุ่งนาคราช ช่วง ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/11/2016)
อ่าน 85 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบูรณะซ่อมแซมหอไตร วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/11/2016)
อ่าน 47 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซี.แข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มแบบท่อปลายบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/11/2016)
อ่าน 80 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/11/2016)
อ่าน 26 ครั้ง
แจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านบางศรีเพชร ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (28/11/2016)
อ่าน 37 ครั้ง
สอบราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด (25/11/2016)
อ่าน 252 ครั้ง
สอบราคาซื้อชุดเครื่องวัดการสะท้อนและส่องผ่านของแสงในผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง (25/11/2016)
อ่าน 348 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๕ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (25/11/2016)
อ่าน 257 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๒๖ รายการ (24/11/2016)
อ่าน 97 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๓,๕๐๐ โหล (24/11/2016)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านโคกตานาคซอย ๑ หมู่ ๖ ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี (ครั้งที่ ๒) (23/11/2016)
อ่าน 118 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี