หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ท่ามะขาม หมู่ ๓ ช.๑,๓,๕,๗,๙ ตำบลท่ามะขาม อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/11/2016)
อ่าน 45 ครั้ง
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบางศรีเพชร หมู่ที่ ๓ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (23/11/2016)
อ่าน 163 ครั้ง
สอบราคาจ้างสินค้าอื่นๆ (๙๙.๙๙.๘๐.๐๑) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ อาคารโรงฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗, ห้องน้ำ หอประชุมอาคารเรียนแบบ CS๒๒๐B (23/11/2016)
อ่าน 31 ครั้ง
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ (23/11/2016)
อ่าน 28 ครั้ง
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหุบกระท้อน บ้านหุบกระท้อน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (23/11/2016)
อ่าน 39 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (หลังวัดบ้านบ่อ) หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21/11/2016)
อ่าน 48 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (21/11/2016)
อ่าน 88 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ PTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (18/11/2016)
อ่าน 459 ครั้ง
สอบราคาซื้อชุดทดสอบปั๊มแบบอนุกรมและขนาน จำนวน ๑ ชุด (18/11/2016)
อ่าน 122 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาดตาล หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18/11/2016)
อ่าน 389 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสีข้าวและเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ของโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (17/11/2016)
อ่าน 317 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำบ้านทุ่งนาโกลน หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17/11/2016)
อ่าน 243 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ๔ ประตู (17/11/2016)
อ่าน 96 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (15/11/2016)
อ่าน 39 ครั้ง
สอบราคาซื้อ คลอรีนเหลว ขนาด ๑๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๕๕ ท่อ (15/11/2016)
อ่าน 46 ครั้ง
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังสูง ๓๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไก่ขัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (14/11/2016)
อ่าน 54 ครั้ง
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังสูง ๓๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๔ บ้านสัมมาราม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (14/11/2016)
อ่าน 33 ครั้ง
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังสูง ๓๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๐ บ้านสัมมาราม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (14/11/2016)
อ่าน 26 ครั้ง
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังสูง ๓๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๙ บ้านหนองไก่ขัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (14/11/2016)
อ่าน 37 ครั้ง
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังสูง ๓๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านเขาดิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (14/11/2016)
อ่าน 39 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี