หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 1 บ้านทุ่งเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20/10/2016)
อ่าน 328 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองไผ่ใบสี บ้านไผ่มุ้ง หมู่ที่ 4,6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19/10/2016)
อ่าน 221 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19/10/2016)
อ่าน 269 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ หมู่ที่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19/10/2016)
อ่าน 242 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19/10/2016)
อ่าน 253 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขาโป่ง บ้านเขาโป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19/10/2016)
อ่าน 63 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19/10/2016)
อ่าน 280 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำบ้านหนองไพรวัลย์ บ้านหนองไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19/10/2016)
อ่าน 180 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและทางเท้า จำนวน 1 งาน (19/10/2016)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 งาน (19/10/2016)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสำนักงาน สบสเขต 5 จังหวัดราชบุรี (19/10/2016)
อ่าน 32 ครั้ง
สอบราคาซื้อ สาร PACI จำนวน 90,000 กิโลกรัม (19/10/2016)
อ่าน 30 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (19/10/2016)
อ่าน 26 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (18/10/2016)
อ่าน 103 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (18/10/2016)
อ่าน 91 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (13/10/2016)
อ่าน 85 ครั้ง
โรงพยาบาลบ้านโป่ง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (13/10/2016)
อ่าน 242 ครั้ง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด (12/10/2016)
อ่าน 132 ครั้ง
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายหนองแบน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12/10/2016)
อ่าน 211 ครั้ง
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,4,5 (สายหนองตาคง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12/10/2016)
อ่าน 313 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี