ระยองวันนี้
ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ถือโอกาสทำบุญเลี้ยงพระในวันคล้ายวันเกิด ครบ 45 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนและผู้ด้อยโอกาสเป็นเงินกว่า 160,000 บาท

วันที่ 3 ก.พ. 2555 )

ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ถือโอกาสทำบุญเลี้ยงพระในวันคล้ายวันเกิด ครบ 45 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนและผู้ด้อยโอกาสเป็นเงินกว่า 160,000 บาท
 
นายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขตจังหวัดระยอง พร้อมด้วยครอบครัว ถือโอกาสทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 45 ปี ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมีบรรดาแขกทั้งข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่นและหัวคะแนน ในพื้นที่เข้าร่วมอวยพรและร่วมทำบุญ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ ปี ทั้งนี้ภายหลังเสร็จพิธีสงฆ์ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่เรียนดีแต่ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ จำนวน 81 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท อีกทั้งยังได้แจกพระเครื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้กับทุกคนที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วย สำหรับประวัตินายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 เข้าสู่วงการเมืองระดับประเทศครั้งแรก โดยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง เขต 1 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ แข่งขันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 สมัย จาก พรรคไทยรักไทย สามารถชนะการเลือกตั้งโดยทิ้งคู่แข่งกว่า 10,000 คะแนน และได้รับรางวัล ส.ส. ที่ไม่เคยขาดประชุม ปี พ.ศ. 2546 จากนายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ อีกด้วย ในการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นายสาธิต ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 จังหวัดระยอง ชนะการเลือกตั้งได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 นายสาธิต ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ ให้ทำหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เงา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามข้อบังคับพรรค และ นายสาธิต ปิตุเตชะ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 นายสาธิต ได้ลงสมัคร ส.ส.จังหวัดระยอง ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกหนึ่งสมัย..
 
วฐิต/ข่าว 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103