ระยองวันนี้
วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยรอบโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 3 ก.พ. 2555 )

วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยรอบโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง
 
 (3 ก.พ.55)วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนตะพงนอก ต.ตะพง อ.เมืองระยอง ตามโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประชาชนที่อาศัยรอบโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ทั้งนี้ภายในงานได้จัดมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจหามะเร็งและเฝ้าระวังด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยรอบโรงงานอุตสาหกรรม
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยอง โดยมีการกำหนดระยะการดำเนินงานทั้งหมด 5 ปี แบ่งแยกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 1.การเสริมสร้างกระบวนการสมานฉันท์ เพื่อสุขภาวะในสังคม 2.โครงการประชาชนเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และ 3.การเฝ้าระวังด้านสุขภาพในประชากร ในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการจัดโครงการขึ้นในครั้งนี้ ถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว .
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103