ระยองวันนี้
สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 3 จ.ชลบุรี เดินพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังโรคโดยเน้นให้ทุกอำเภอมีความเข้มแข็งปลอดจากโรค

วันที่ 3 ก.พ. 2555 )

สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 3 จ.ชลบุรี เดินพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังโรคโดยเน้นให้ทุกอำเภอมีความเข้มแข็งปลอดจากโรค
 
นายแพทย์ สมัย กังสวร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี (สคร.๓ ชลบุรี)กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมระยองซิตี้ ระยอง นายแพทย์ สมัย กังสวร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี (สคร.๓ ชลบุรี)กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายระดับต่างๆในพื้นที่ เพื่อพัฒนากลไกและยกระดับให้ทุกอำเภอมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มีมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นได้ ..
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103