ระยองวันนี้
ระยอง เตรียมแผนรับมือผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด และราคาตกต่ำ

วันที่ 6 ก.พ. 2555 )

จังหวัดระยอง เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการป้องกันปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำ ในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาด ที่จะถึงนี้
 
วันนี้(6 ก.พ.55) นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดระยอง ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อหามาตรการเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ของจังหวัด ซึ่งคาดว่าเมื่อถึงฤดูกาลผลผลิตที่ออกสู่ตลาด จะทำให้ประสบปัญหาล้นตลาด และราคาตกต่ำ
 
นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การคาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด คาดว่า ทุเรียน จะมีปริมาณกว่า 9 หมื่นตัน เงาะ ประมาณ 1 หมื่น 4 พันตัน มังคุด ประมาณ 1 หมื่น 2 พันตัน และลองกอง ประมาณ 3 พัน 7 ร้อยตัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางจังหวัดได้เตรียมการ โดยจัดทำโครงการกระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตและจัดการผลผลติขึ้น รวมทั้งจัดทำโครงการเงินกู้ยืม เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กู้ยืมเพื่อนำไปแทรกแซงราคาผลผลิตดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดด้วย ซึ่งหากทั้งหมดเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนได้ และจะไม่ทำให้ผลผลิตที่ออกมาล้นตลาด และราคาตกต่ำอย่างแน่นอน..
 
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103