ระยองวันนี้
คอบร้าโกลด์ 2012 ลงพื้นที่จังหวัดระยอง สร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนยากไร้ พร้อมออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่รักษาสุขภาพประชาชนใน อ.วังจันทร์

วันที่ 8 ก.พ. 2555 )

คอบร้าโกลด์ 2012 ลงพื้นที่จังหวัดระยอง สร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนยากไร้ พร้อมออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่รักษาสุขภาพประชาชนในอำเภอวังจันทร์
 
วันนี้(8 ก.พ.55)ที่โรงเรียนบ้านบ้านคลองบางบ่อ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พ.อ.ไชยมงคล ประโลมรัมย์ ผู้แทนกองทัพไทยรับผิดชอบเขตพื้นที่จังหวัดระยอง นำกำลังทหารจากกองทัพสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในโครงการช่วยเหลือประชาชนการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2012 ( Cobra Gold 2012) เข้าให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง โดยมีนายประสาน ขาวสะอาด นายก อบต.พลงตาเอี่ยม กล่าวให้การต้อนรับ และมีประชาชน มาให้กำลังใจและเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก พันเอกไชยมงคล ประโลมรัมย์ เปิดเผยว่า การฝึกรหัสร่วมผสมรหัสการฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกแบบพหุภาคี ในปีนี้เป็นการฝึกเพื่อเกิดสันติภาพ โดยพื้นที่การฝึกพื้นที่สมมุติขึ้นมา โดยที่กองบัญชาการกองกำลังรบร่วมผสมจะอยู่ที่สโมสรร่วมเริงไชย ภายในค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อ.เมืองฯ ซึ่งการฝึกทุกปีจะมีลักษณะงานเพิ่มคือ งานโครงการช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้การฝึกคอบร้าโกลด์จะมีงาน 3 งาน 1.การฝึกปัญหาที่บังคับการอยู่ที่สโมสรร่วมเริงไชย 2.การฝึกภาคสนามอยู่พื้นที่ภูลำใย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา , พื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี , พื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 3.งานช่วยเหลือประชาชนจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สำหรับการออกช่วยเหลือในครั้งนี้ได้นำทีมแพทย์จากกองทัพที่ร่วมฝึกคอบบร้าโกลด์ ซึ่งประกอบไปด้วยทีมแพทย์จากกองทัพไทย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซียและมาเลเซีย มาตรวจสุขภาพประชาชน โดยบริการตรวจวัดความดัน โรคเฉพาะทาง และการรักษาโรคในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง ให้กับโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ ใช้สำหรับเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย....
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103