ระยองวันนี้
รมว.วัฒนธรรม เปิดงาน บุญข้าวเดือน 3 อบต.ชากบก ระยอง

วันที่ 10 ก.พ. 2555 )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมา เปิดงานบุญข้าวใหม่เดือน 3 เผาข้าวหลามขององค์การบริหารส่วนตำบลชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
 
วานนี้(9 ก.พ.55) เวลา 19.30 น.นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานบุญข้าวใหม่เดือนสาม เผาข้าวหลามชากบก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บริษัท ไออาร์พีซี. จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซากบก อำเภอบ้านค่าย โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายนาค ระยอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากบก พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมในพิธีอย่างมากมาย สำหรับงานประเพณีทำบุญข่าวใหม่เดือนสาม เผาข้าวหลามซากบก จัดขึ้นเป็นปีที่4 แล้ว เป็นงานประเพณีที่เกิดจากวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาประมาณ 100 ปีเศษ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม การทำนา ทำสวน ทำไร่ และต่างมีความเชื่อว่าผลผลิตทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ เจ้าที่ เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าป่า เจ้าเขาและพระแม่โพสพ คอยปกป้อง อภิบาลมิให้พืชพันธ์ธัญญาหารได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและศัตรูทั้งหลาย เมื่อถึงเดือน 3 เป็นฤดูข้าวใหม่ ชาวบ้านจึงนำข้าวใหม่ที่ได้มาเผาเป็นข้าวหลามแล้วนำไปจำหน่าย แจกจ่ายและนำไปทำบุญตักบาตร โดยการทำบุญข้าวหลามจะเริ่มขึ้น ก่อนวันพระหรือเรียกกันว่าวันโกนนั่นเอง และเป็นประเพณีที่สืบสานกันมาเป็นประจำทุกปีหลังจากเสร็จสิ้นฤดูเกี่ยวข้าว สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้นำชุมชนจากทุกหมู่บ้านมาร่วมเผาข้าวหลาม จำนวน 5,000 กระบอก รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของอำเภอบ้านค่ายอีกด้วย งานนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำไปสู่การช่วยกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายและคงอยู่ระยองตลอดไป......
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103