ระยองวันนี้
อบจ.ระยอง ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท จ้างบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ

วันที่ 10 ก.พ. 2555 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท จ้างบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ด้านความเหมาะสมต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหินในพื้นที่จังหวัดระยอง ขณะที่ชาวบ้านบอกว่า หากดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดี สามรถยอมรับได้
 
(10 ก.พ.55) นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือของความเป็นไปได้ด้านความเหมาะสมต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหินในพื้นที่จังหวัดระยอง จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง ซึ่งโครงการดังกล่าว อบจ.ระยอง ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาทว่าจ้าง มูลนิธิจิตอาสา มาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านความเหมาะสมของการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหินในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยเปิดเวทีรับฟังและแสดงความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ใน 3 หัวข้อคือ 1 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน ในจังหวัดระยอง 2 แนวทางเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ดี และ 3 แนวทางการชดเชยต่อสังคมจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน ทั้งนี้ชาวบ้านหลายคน กล่าวว่า ถ้าพูดถึงเรื่อง ของถ่านหิน ชาวบ้าน ก็ยังติดภาพของ แม่เมาะ หากจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในระยองเพิ่มขึ้น ต้องปรับปรุงให้ดีมีมาตรฐาน ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพราะความจริงแล้ว ในสมัยก่อน ถ่านหิน ที่ใช้ จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก แต่สมัยนี้ วิทยาการและเทคโนโลยีทันสมัยขึ้น ถ่านหินชนิดดี ก็นำมาใช้ได้ แต่ต้องใส่ใจดูแลยอมลงทุน เชื่อว่าชาวบ้านยอมรับได้ ...
 
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103