ระยองวันนี้
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดนิทรรศการสัญจร “น้ำบาดาล : สมการเพื่อความยั่งยืน” ระดมองค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาล มุ่งให้ความรู้เรื่องน้ำบาดาลเชิงรุกแก่ประชาชน

วันที่ 10 ก.พ. 2555 )


กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดนิทรรศการสัญจร "น้ำบาดาล : สมการเพื่อความยั่งยืน” ระดมองค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาล มุ่งให้ความรู้เรื่องน้ำบาดาลเชิงรุกแก่ประชาชน
 
วันนี้(10 ก.พ.55) นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการสัญจร "น้ำบาดาล : สมการเพื่อความยั่งยืน” โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในงานฯ กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการ และการเล่นเกมชิงของรางวัล
 
นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า การจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาล วิธีการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์การอนุรักษ์และฟื้นฟู น้ำบาดาล รวมถึงการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ น้ำบาดาลอย่างรู้คุณค่า อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับน้ำบาดาลของประชาชนให้เกิดการยอมรับ และพร้อมเป็นแนวร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีใช้ อย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัด 2 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์นี้ ณ ห้างสรรพสินค้าแหลมทองระยอง ..
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103