ระยองวันนี้
ระยองจัดงานเฉลิมฉลอง 12 สิงหา สมพระเกียรติ

วันที่ 4 ส.ค. 2553 )
ส.ปชส.ระยอง
 
     จังหวัดระยองเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 และการสวนสนามแสดงพลังและปฏิญาณตนปกป้องสถาบันของอาสาสมัครปกป้องสถาบัน ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง
     นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 78 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนทุกหมู่เหล่าจะได้มีส่วนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ จังหวัดระยองจึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยกำหนดให้มีกิจกรรมสำคัญ 4 กิจกรรมด้วยกัน คือ ภาคเช้าที่สวนศรีเมือง ตั้งแต่เวลา 06.45 - 07.00 น. จะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 79 รูป จากนั้นเวลา 09.00 น. เหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจพ่อค้า นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพลังมวลชน จากอำเภอต่าง ๆ พร้อมกันที่บริเวณเวทีการจัดงานเพื่อเข้าร่วมพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ จากนั้นจะเป็นพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างจังหวัดระยอง และพิธีมอบเงินสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต่อด้วยการสวนสนามแสดงพลังและ ปฏิญาณตนปกป้องสถาบันของอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) จังหวัดระยอง ซึ่งจะมีพลังมวลชน จากอำเภอต่าง ๆ อำเภอละ 500 คน รวม 4,000 คน จะร่วมกันดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ปฏิญาณตนปกป้องสถาบันด้วย
     ส่วนขบวนสวนสนามเดินเทิดพระเกียรติ จะเดินสวนสนามทีละอำเภอตามลำดับ ไปตามเส้นทางจากสวนศรีเมืองไปตามถนนภักดีบริรักษ์ เลี้ยวขวาผ่านโรงพยาบาลระยอง ผ่านเทศบันเทิงพลาซ่า เลี้ยวขวากลับผ่านเทศบันเทิงพลาซ่า ผ่านโรงพยาบาลระยอง เลี้ยวซ้ายผ่านถนนภักดีบริรักษ์ เข้าสวนศรีเมือง เสร็จพิธี ภาคเช้า
     ภาคค่ำ ที่สวนศรีเมืองด้วยเช่นกัน ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป จะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า องค์กรภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา พลังมวลชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว
     นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจงหวัดระยองกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดงานครั้งนี้จังหวัดระยองจัดงานเฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เทศบาลนครระยอง นายอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำรวจภูธร สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 1 – 2
     จังหวัดระยองจึงขอเชิญชวนชาวระยองทุกหมู่เหล่าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 06.45 – 19.00 น. ณ สวนศรีเมือง โดยพร้อมเพรียงกัน และขออภัยในความไม่สะดวกผู้ที่ใช้เส้นทางจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย........
........มาโนช/ข่าว........

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103