ระยองวันนี้
พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

วันที่ 26 ต.ค. 2555 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางรัฐบาลได้กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในปีพุทธศักราช 2555 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตและให้กำหนดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ในศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มอบหมายให้ กองทัพเรือ เตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทางกองทัพเรือได้กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ของแต่ละวันที่มีการซ้อม ดังนี้ 

การฝึกซ้อมย่อย
 - ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
 - ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27กันยายน 2555
 - ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555
 - ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555
 - ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555
 - ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555
 - ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555
 - ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 

การฝึกซ้อมใหญ่ (การแต่งกายเหมือนจริง)
 - ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2พฤศจิกายน 2555
 - ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555
โดยมี
 พลเรือโท พจนา เผือกผ่อง ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายกำลังพล เป็น ประธานการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน, นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย เป็นผู้ประพันธ์ กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติฯ และ นาวาโท ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ เป็นพนักงานเห่กาพย์เห่เรือ ที่ใช้ในพระราชพิธี ประกอบด้วย 3 บท บทแรก คือ บทสรรเสริญพระบารมีบทที่สอง คือ บทชมเรือขบวน และ บทสุดท้ายคือ บทชมเมือง

ใช้เรือพระราชพิธี จำนวน 52 ลำ และใช้กำลังพลประจำเรือจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือเป็นฝีพายประจำเรือพระราชพิธี จำนวน 2,200 นาย

รูปกระบวนเรือ จัดเป็น 5 ริ้ว ประกอบด้วย 
เรือพระที่นั่ง 4 ลำ
 ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์  

เรือรูปสัตว์ 8 ลำ ได้แก่ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร, เรือกระบี่ราญรอนราพณ์, เรือพาลีรั้งทวีป, เรือสุครีพครองเมือง, เรือครุฑเหินเห็จ, เรือครุฑเตร็จไตรจักร, เรืออสุรวายุภักษ์ และเรืออสุรปักษี

เรือพระราชพิธีอื่นๆอีก 40 ลำ
 ได้แก่ เรือดั้ง 22 ลำ, เรือแซง 7 ลำ, เรือคู่ชัก 2 ลำ (เรือเอกชัยเหินหาว-เรือเอกชัยหลาวทอง), เรือตำรวจ 3 ลำ (เรือตำรวจใน-เรือตำรวจนอก-เรือตำรวจตาม), เรือพิฆาต 2 ลำ (เรือเสือทยานชล-เรือเสือคำรณสินธุ์), เรือประตูหน้า 2 ลำ (เรือทองขวานฟ้า-เรือทองบ้าบิ่น), เรือกลองนอก (เรืออีเหลือง) และเรือกลองใน (เรือแตงโม)

เส้นทางของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเริ่มจาก ท่าวาสุกรี ถึง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมชมการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ได้ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง เวลา 19.00 น.  

สำหรับการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ กรมเจ้าท่ามีความจำเป็นต้องปิดการจราจรทางน้ำเพื่อควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ในคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่สะพานอรุณอมรินทร์ ถึง ปากคลองบางกอกน้อย ทุกวันของการฝึกซ้อม โดยแบ่งเป็น ช่วงแรก ระหว่างเวลา 11.00น. ถึง 12.00 น. ช่วงที่สอง ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 18.00 น.  

ขอเชิญประชาชนเข้าชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร สามารถรับชมได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท่าวาสุกรี ถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันซ้อมย่อย, วันซ้อมใหญ่ และวันพระราชพิธี วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555


 
 
ระยองวันนี้

ปภ. เตือน 19-20 ก.ย. 63 ระยองจะเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก


จังหวัดระยองทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง


จังหวัดระยองทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำกลางระยอง


อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย 5 นำสื่อมวลชนชมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชุมชนและท้องถิ่นชาวเลย มุ่งต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน


กยศ.ยันมีเงินพอ อัดวงเงินกู้ยืมรวมเพิ่ม! อีก 3,000 ล้านบาท บรรเทาพิษโควิด-19


จ.ระยองทำพิธีพราหมณ์และพิธียกเสาธงชาติแห่งใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล

     
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103