ระยองวันนี้
นายเหวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองหลังเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

วันที่ 22 พ.ย. 2555 )
เดลินิวส์

เมื่อเวลา ๑๙.๕๕ น. วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๕ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง นายเหวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองหลังเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา สำหรับกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีน วันที่ ๒๐ – ๒๑ พ.ย.นี้ โดยในวันที่ ๒๑ พ.ย. เวลา ๐๙.๐๐ น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีร่วมกับนายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมจีน จากนั้นในเวลา ๑๐.๑๕ น. นายเหวิน เจียเป่า เดินทางไปทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือข้อราชการแบบเต็มคณะ ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและนายกรัฐมนตรีจีนเป็นสักขีพยานร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับจีน ต่อมาเวลา ๑๖.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีจีนเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา และพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี ในเวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเหวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีน เข้าเฝ้าฯ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมคณะ ๖ คน โดยมีนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชฑูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้าฯด้วย จากนั้นเวลา ๑๘.๐๐ น. นาย เหวิน เจียเป่า เดินทางกลับ โดยเที่ยวบินพิเศษ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103