ระยองวันนี้
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ประกาศกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ 22 พ.ย. 2555 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง

นายโกเมนทร์ วงศ์เชียงยืน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง แจ้งกับ นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ว่า ด้วยในคืนวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นเทศกาลวันลอยกระทง
 
ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมนำเรือออกมาร่วมลอยกระทง และสัญจรท่องเที่ยวในแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อนเก็บน้ำที่มีการเดินเรือ และชายทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำต่างๆ จำนวนมาก ประกอบกับปัจจุบันพื้นที่ต่างๆประสบอุทกภัยน้ำท่วม บางช่วงเวลามีฝนตกหนักและน้ำทะเลสูงเป็นผลทำให้กระแสน้ำในแม่น้ำและลำคลองต่างๆ ไหลแรงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้มากกว่าปกติ
 
ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง จึงประกาศกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้โป๊ะเทียบเรือ การเดินเรือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาลอยกระทง เป็นการป้องกันการกระทำกิจกรรมในบริเวณที่ใกล้ลำน้ำ และในลำน้ำ มิให้เกิดอุบัติเหตุ ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103