ระยองวันนี้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555

วันที่ 22 พ.ย. 2555 )
ส.ปขสระยอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555
นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง แจ้งว่า ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กำหนดจัดโครงการ ทำดีเพื่อแผ่นดิน โดยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามรอยยิ้มพระยุคลบาท และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ถวายเป็นพระราชกุศลและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล กำหนดจัดงานวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 -18.00 น ณ บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โทร 0-3866-1693 ในวันเวลาราชการ
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103