ระยองวันนี้
ระยอง นำส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชน ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555 ทอดถวายที่วัดมาบข่า อ.นิคมพัฒนา

วันที่ 22 พ.ย. 2555 )

จังหวัดระยอง นำคณะส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชน ทอดกฐินสามัคคีระยอง ประจำปี 2555 ทอดถวายที่วัดมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
 
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.55 เวลา 10.00 น.ที่วัดมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายธาตรี นามะสนธิ ปลัดจังหวัดระยอง ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดระยอง พร้อมด้วยกลุ่ม บ.ปตท. บ.ไทยคูณเวิลด์ไวด์กรุ๊ป(ประเทศไทย)  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ต.มาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีของจังหวัดระยอง โดยมีพระครูพิพิธวรคุณ เจ้าคณะตำบลมาบข่า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับกฐิน สำหรับยอดรายได้จากการจัดพิธีทอดกฐินในครั้งนี้เงินจำนวน 1,832,827 บาท มอบถวายให้แก่วัดมาบข่า นำจัดสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัดต่อไป....

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103