ระยองวันนี้
พ่อเมืองระยอง เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และส่วนราชการในจังหวัดระยอง มอบนโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กำชับสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่ที่จะเดินทางไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม

วันที่ 23 พ.ย. 2555 )

พ่อเมืองระยอง เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และส่วนราชการในจังหวัดระยอง มอบนโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กำชับสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่ที่จะเดินทางไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง
 
 วันนี้(23 พ.ย.) เวลา 13.00 น.นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และส่วนราชการในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อมอบนโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ตามที่กลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม กำหนดจัดการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง และระดมกลุ่มมวลชนจากต่างจังหวัดให้เข้าร่วมชุมนุม ในวันพรุ่งนี้(24 พ.ย.) ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพฯ นั้น ซึ่งรัฐบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นการชุมนุมคลุมเครือ ไม่ชัดเจน และอาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรง ซึ่งถือว่าทำลายรากฐานระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าการชุมนุมทางการเมือง จะเป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย แต่การใช้สิทธิต้องคำนึงถึงเหตุผล ต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองจากข้อมูลข้อเท็จจริง มิใช่การชุมนุมยั่วยุ หรือเกิดจากการบิดเบือนความจริง จังหวัดระยองเห็นว่า การชักชวนระดมมวลชนในครั้งนี้ อาจเกิดจากการให้ข้อมูลข่าวสารด้านเดียว ซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ และสถานการณ์อาจรุนแรง เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมชุมนุม จึงอยากให้ทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ไปประชุม ทำความเข้าใจกับกลุ่มมวลชนที่จะเดินไปเข้าร่วมชุมนุม โดยเฉพาะที่มาของรัฐบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระบบการตรวจสอบรัฐบาลผ่านทางฝ่ายค้าน ไม่ใช่ใช้กฏหมู่ แช่งแข็งรัฐบาล ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงเสียชีวิตและทรัพย์สินได้
 
 
 อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้สั่งการให้ตำรวจ ได้ตั้งด่านอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมที่จะเดินไปร่วมชุมนุมบนถนนสายที่คาดว่าจะใช้สัญจร โดยมีรายงานจากสายข่าวจากข้อมูลของตำรวจ ทราบว่า กลุ่มมวลชนจากจังหวัดระยอง มีประมาณ 280 คน ที่จะเดินทางไปร่วมชุมนุม โดยใช้รถตู้เป็นพาหนะเดินทาง จำนวน 24 คัน โดยจะออกเดินทางเวลา 04.00 น.ของวันพรุ่งนี้(24 พ.ย.)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103