ระยองวันนี้
ระยอง เตือนการป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟและเฝ้าระวังอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

วันที่ 27 พ.ย. 2555 )
ส.ปขสระยอง

ระยอง เตือนการป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟและเฝ้าระวังอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง
 
ว่าที่ ร.ต สุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่ของทุกจังหวัดจะจัดให้มีประเพณีลอยกระทงขึ้น ซึ่งในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาของทุกปีประชาชนได้มีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟและปล่อยโคมลอยเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติภัยและเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้ตระหนักถึงอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าวและไม่ให้ปล่อยโคมลอยหรือกระทำการใดๆอันเกิดเป็นอันตรายต่อท่าอากาศยาน ที่ทำการบินตลอดจนบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินหรือบริเวณใกล้เคียง หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎหมายต่อไป
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103