ระยองวันนี้
ระยอง จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

วันที่ 3 ธ.ค. 2555 )

ระยอง จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
 
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีนำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดระยอง (ส.ส.ระยอง) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเกษตรกร ร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ภายในอ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยงานดังกล่าวนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2555 ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงโชว์กระโดดร่มเฉลิมพระเกียรติ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การสาธิตการกู้ภัยทางน้ำโดยเฮลิคอปเอตร์กองทัพเรือ การจำหน่ายสินค้าโอทอป การแข่งขันเจ๊ตสกี การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามในงานนี้ยังได้จัดให้มีพิธีมอบธงสัญญลักษณ์ประจำพระองค์แก่ผู้อำนวยการ ศูนย์พระมหาชนกอำเภอปลวกแดงและครอบครัวพระมหาชนกอำเภอปลวกแดง ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์อีกด้วย โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน


สำหรับศูนย์บริการตามพระราชดำริฯ แห่งนี้ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาตั้งแต่ปี 2523 ภายใต้ชื่อ "ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง – ชลบุรี” จนกระทั่งปี 2554 ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ปัจจุบันมีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ตามแนวทางชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานการพัฒนาไว้ 4 ประการ คือ 1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ 2. การปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน ตลอดจนอนุรกษ์ดินและน้ำ 3. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร 4.ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการอบรมด้านการประกอบอาชีพ.....

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103