ระยองวันนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน "ซีเมออน" โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

วันที่ 12 ธ.ค. 2555 )

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน "ซีเมออน" โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 
วันนี้(12 ธ.ค.55) เวลา 10.00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน "ซีเมออน" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งมีว่านายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คณะภราดา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เฝ้ารับเสด็จ พร้อมกันนี้ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานเข้มที่ระลึก จำนวน 120 ราย จากนั้นสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียน "ซีเมออน" ทรงปลูกต้นสาธร 1 ต้น ข้างอาคารเรียน และทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นคำจารึก"อาคารซีเมออน" พร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญระยองด้วย ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะภราดา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง รวม 3 ชุด พร้อมด้วยเสวยพระกายาหารกลางวัน ซึ่งทางโรงเรียนจัดถวาย ก่อนจะประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ....

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103