ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทูลเกล้าถวายฯและพระราชทานนิตยสาร TO BE NUMBEB ONE

วันที่ 20 ธ.ค. 2555 )
ส.ปขสระยอง

จังหวัดระยอง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทูลเกล้าถวายฯและพระราชทานนิตยสาร TO BE NUMBEB ONE
นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง แจ้งว่า ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์ร่วมใจ TO BE NUMBEB ONE และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBEB ONE จังหวัดระยอง ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และต้องจัดหาเงินทูลเกล้าและรับพระราชทานนิตยสาร TO BE NUMBEB ONE จังหวัดระยอง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทูลเกล้าถวายเงินเพื่อเข้าโครงการ TO BE NUMBEB ONE และรับพระราชทานนิตยสาร TO BE NUMBEB ONE ติต่อสอบถามราละเอียดและการถวายเงินได้ที่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐๓๘- ๙๖๗๔๑๕ -๗ ต่อ ๑๒๒
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103