ระยองวันนี้
ระยองขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตราสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ 20 ธ.ค. 2555 )
ส.ปชส.ระยอง

ระยองขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตราสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕
 
 นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง แจ้งว่า ด้วยวันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยที่จังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ได้ทรงรวบรวมไพร่พลเพื่อการกอบกู้เอกราชจากพม่า ณ บริเวณวัดลุ่ม พระอารามหลวง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนวีรกรรมเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาภิเษกของพระองค์ จังหวัดระยองได้กำหนดจัดงานงานพระราชพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) พระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณวัดลุ่ม พระอารามหลวงอำเภอเมืองระยอง จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานในสังกัดและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมไปร่วมพิธีฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 ส.ปชสระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103