ระยองวันนี้
ระยองจัด 12 สิงหายิ่งใหญ่มีกิจกรรมตลอดทั้งวัน

วันที่ 5 ส.ค. 2553 )
ส.ปชส.ระยอง
 
     นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า วันที่ 12 สิงหาคม ปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามงคล เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จังหวัดระยองจะจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกและสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยใช้สถานที่ของสวนศรีเมือง เขตเทศบาลนครระยอง มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เช้าเริ่มในเวลา 07.00 น.เป็นต้นไป เริ่มด้วยการทำบุญตักบาตรให้แด่พระสงฆ์ พิธีถวายราชสดุดีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มของส่วนราชการต่างๆ หลังจากนั้นเวลา 10.00 น. จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ เป็นพิธีเดินสวนสนามแสดงพลังของเหล่าอาสาสมัครปกป้องสถาบันฯ ของอำเภอต่างๆ ทั้ง 8 อำเภอจำนวนกว่า 5,000 คน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเย็นวันดังกล่าวเวลา 19.00 น, จะเป็นพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ซึ่งพี่น้องประชาชนชาวระยองวสามารถร่วมกิจกรรมการแสดงออกดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกำนได้ที่สวนศรีเมือง โดยการแต่งกายใช้ชุดสุภาพหรือหากท่านใดมีเสื้อสีฟ้า ก็สวมเสื้อสีฟ้าได้เพราะเป็นสีประจำพระองค์ หรือเสื้อสีชมพู ก็ได้
      จากนั้นแล้ว สำหรับการลงนามถวายพระพร ทางจังหวัดก็จัดให้มีโต๊ะสำหรับลงนามถวายพระพร ทั้งในบริเวณพิธีวันที่ 12 สิงหาคม ที่สวนศรีเมือง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้งอถิ่น โดยประชาชนสามารถเดินทางไปลงนามถวายพระพรตามสถานที่ดังกล่าวที่อยู่ใกล้บ้านทุกแห่ง.......
........วฐิต/ข่าว.......

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103