ระยองวันนี้
ระยอง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน"โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

วันที่ 23 ม.ค. 2556 )

จังหวัดระยองนำหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนฟรีใน 30 หมู่บ้านของอำเภอนิคมพัฒนา ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
 
วันนี้ (23 ม.ค.56)ที่ศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้ามายองโอทอป ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดหน่วยบริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการต่างๆ ตามโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ออกให้บริการประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีการให้บริการหลายด้านด้วยกัน เช่น แจกถุงยังชีพผู้ยากไร้ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น วัดความดันโลหิต อุดฟัน ถอนฟั ตัดผม เสริมสวย ฉีดวัคซีนสุนัข แมว แจกจ่ายพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา นิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่
 
นายมนชัย พิณประเสริฐ นายอำเภอนิคมพัฒนา กล่าวว่า การนำโครงการต่างๆ มาบริการประชาชนครั้งนี้ ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อรับบริการตามหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้อำเภอนิคมพัฒนา ประกอบด้วย 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการมาครั้งนี้ของส่วนราชการยังเป็นการมารับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งในพื้นที่ยังต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ อยู่มาก โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน น้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
 
 ด้านนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า การออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ในครั้งนี้ นอกจากจะมีการให้บริการฟรีหลายอย่างแล้ว ส่วนราชการยังได้มารับทราบปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำกลับไปจัดทำแผนงบประมาณให้การช่วยเหลือต่อไปอีกด้วย.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103