ระยองวันนี้
คนระยอง ชี้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดอนาคตประเทศ

วันที่ 30 ม.ค. 2556 )วันนี้(30 ม.ค.)นายธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 3/2 ถ.ชายกระป่อม 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นการช่วงชิงของ 2 พรรคใหญ่ คือ พรรคประชาธิปัตย์ และเพื่อไทย ซึ่งจากการดูโพลหลายสำนักที่ออกมาค่อนข้างสูสี ส่วนตัวคิดว่ามีสิทธิ์คว้าเก้าอี้ 50-50 ทั้ง 2 พรรค ซึ่งโพลที่หลายสำนักสำรวจคิดว่ามีผลต่อการตัดสินใจของคน กทม.เพียงนิดหน่อยเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการชี้นำทั้งหมดยังมีคน กทม.อีกจำนวนมากที่ดูโพลแล้วยังไม่ตัดสินใจ อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้พื้นที่ กทม.ถือว่าเป็นพื้นที่ไข่แดง เป็นฐานที่มั่นของสองพรรคใหญ่ คาดว่าจะมีการต่อสู้แย่งชิงเก้าอี้อย่างดุเดือด ซึ่งหากคนของประชาธิปัตย์คว้าชัยได้ ก็จะเป็นการสานต่องานเดิม แต่อาจจะบริหารงานติดขัดพอสมควร เนื่องจากเป็นพรรคฝ่ายค้าน ขณะที่หากพรรคเพื่อไทยคว้าชัย การประสานงานกับรัฐบาลในด้านการพัฒนาและงบประมาณจะทำได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ วางนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เป็นต้น จะทำให้ทั่วประเทศได้รับผลพลอยได้ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว จะมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน สู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ของแต่ละจังหวัด รวมทั้งการด้านเศรษฐกิจ หากมีการบริหารจัดการที่ดี จะช่วยส่งเสริมดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามามากขึ้นด้วย

นายธีรวัฒน์ กล่าวต่อว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ซึ่งเป็นช่วงของการที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะต้องมีการวางการบริหารจัดการบ้านเมืองให้ดี เตรียมพร้อมด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน อาชีพต่างๆ เพื่อรองรับการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่กับการดูแลเรื่องปากท้องของประชาชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด และระบบการจราจร ซึ่งเป็นสิ่งที่คนกรุงอยากเห็นเป็นลำดับต้นๆ มาตลอด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103