ระยองวันนี้
สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง เปิดโครงการออมทรัพย์นำโชค

วันที่ 31 ม.ค. 2556 )

สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์นำโชคอย่างเป็นทางการวันเดียว มีเกษตรกรชาวระยอง ฝากเงินกว่า 30 ล้านบาท
วันนี้(31 ม.ค.)ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง นายอนันต์ ภู่สิทธิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์นำโชคของสหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง โดยมีเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยอง ร่วมงาน 400 คน และฝากเงินกับสหกรณ์การเกษตรฯ วันแรกของการเปิดโครงการ เป็นยอดเงินกว่า 30 ล้านบาท
นายอนุภาพ กระจ่างแจ้ง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นเกษตรกร รู้จักการออมอย่างกว้างขวาง จุงได้มีนโยบายให้ปี พ.ศ.2556 เป็นปีแห่งการออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยใช้ชื่องานว่า"โครงการเงินฝากออมทรัพย์นำโชค"และได้มีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันนี้ มีเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นชาวสวนผลไม้ มาร่วมงาน 400 คน และร่วมฝากเงินออมทรัพย์เป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้รู้ได้เห็นความสำคัญของการออมทรัพย์ ตลอดจนเป็นตามหลักของสหกรณ์ คือให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ และอีกประการหนึ่งก็เป็นการระดมทุนของสหกรณ์ เพื่อจะนำไปดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ต่อไป โดยโครงการดังกล่าว มีระยะดำเนินโครงการ 2 ปี ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง ตั้งเป้ายอดเงินฝากกว่า 200 ล้านบาท
นายอนุภาพ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง มีสมาชิกที่เป็นเกษตรกรชาวระยอง รวม 2,500 ราย มีเงินทุนรวมกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในการให้บริการฝากเงิน และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103