ระยองวันนี้
ระยองปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

วันที่ 2 ก.พ. 2556 )


ระยองปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มแระสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันนี้ (1 กุมภาพันธ์) พ.ต.อ.นพดล ศรสำราญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ 2 ล้านล้านบาทในปี 2556 ที่บริเวณหน้าตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
พ.ต.อ.นพดล ศรสำราญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดนำร่องในภาคตะวันออก ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุน จึงได้ทำการปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดระยองจะเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ได้แก่ บริเวณแนวชายหาดตั้งแต่แหลมแม่พิมพ์ หาดสวนสน หาดแม่รำพึง เกาะเสม็ด หาดแสงจันทร์ หาดพลา หาดพยูน เป็นต้น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในจังหวัดอีกด้วย ซึ่งชุดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้ประกอบด้วย 5 ชุดปฎิบัติการ 4 สถานีตำรวจ คือ สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง – เพ – บ้านกร่ำ – บ้านฉาง โดยมีกำลังทั้งสิ้น รวม 40 นาย เป็นนายตำรวจสัญญาบัตร 5 นาย ชั้นประทวน 35 นาย ปฏิบัติในช่วงวันหยุดราชการ เทศกาลสำคัญต่างๆ โดยเป็นการเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้กับตำรวจพื้นที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเป็นการเฉพาะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง กล่าวต่อว่า กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้ ทางตำรวจภูธรจังหวัดระยองได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้ทำการคัดเลือกจากตำรวจที่มีจิตใจในด้านการบริการ (Service mind) และมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดระยองยังได้มีการเพิ่มทักษะในด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย
อย่างไรก็ตามจากสถิติของปี 2555 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะมีการเอารัดเอาเปรียบและมีคดีเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองเพียง 1 คดี คือ คดีปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเสม็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวได้ คาดว่าโครงการดังกล่าวในปีนี้ 2556 นี้ ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง อีกทั้งยังจะสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองและประเทศชาติที่กำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยนมากยิ่งขึ้น.........

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103