ระยองวันนี้
ทัพเรือภาคที่ 1 มอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงในทะเลกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ผ่านการอบรมไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1(ทสปช.)

วันที่ 2 ก.พ. 2556 )

ทัพเรือภาคที่ 1 มอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงในทะเลกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ผ่านการอบรมไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1(ทสปช.)

วันนี้(1 ก.พ.)ที่วัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงในทะเลกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ผ่านการอบรมชาวประมงจังหวัดระยอง ในหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ซึ่งจัดขึ้นโดยทัพเรือภาคที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง(กอ.รมน.) และเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ นาวาเอกนพรัตน์ ถัดทะพงษ์ รองเสนาธิการทหารทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวนับว่าเป็นรุ่นที่ 7 ของไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 ทั้งนี้เพื่อให้ชาวประมงในพื้นที่ที่เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือใกล้ฝั่ง การใช้แผนที่เดินเรือ การใช้อุปกรณ์การเดินเรือ การอุตุนิยมวิทยา กฏหมายทางทะเล ข้อบังคับเกี่ยวกับสื่อสารทางวิทยุคมนาคม ปัญหาเกี่ยวกับการประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ตลอดจนการข่าวและสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ อันเป็นผลให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางวิชาการ เพื่อนำไปประยุกต์เข้ากับประสบการณ์ที่มีอยู่แล้ว ไปประกอบอาชีพประมงให้เป็นผลดีแก่ตนเอง แก่ประเทศชาติ และพร้อมที่จะเป็นกำลังในการป้องกันภัยคุกคามทางทะเล โดยให้ความร่วมมือกับทางราชการในการแจ้งข่าวสารที่เป็นภัยคุกคามของชาติทางทะเล ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคมถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งในวันนี้เป็นสิ้นสุดการอบรม จึงได้มีพิธีมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงในทะเลกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ผ่านการอบรมไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้เข้าอบรมต่อไป ...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103