ระยองวันนี้
ระยอง เริ่มปลูกฝ้ายแล้ว ก่อนจะทอเป็นผ้าทอเป็นผ้า นำทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

วันที่ 20 พ.ค. 2556 )


ระยอง เริ่มปลูกฝ้ายแล้ว ก่อนจะทอเป็นผ้าทอเป็นผ้า นำทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ อ.เมืองระยอง นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดระยอง นำพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ดีปลูกลงพื้นที่ที่เตรียมไว้ภายในศูนย์วิจัยฯ ซึ่งเป็นวัตถุดิบผ้าจุลกฐิน ก่อนจะถึงการทอเป็นผ้า เพื่อนำทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งพิธีการปลูกฝ้ายก็ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ขบวนแห่นำพันธุ์ฝ้าย พิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ ก่อนจะลงมือทำการปลูกร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการจุลกฐิน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างสังคมระยองให้น่าอยู่ โดยใช้มิติทางศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองด้วย ทั้งนี้ขั้นตอนก็เริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้าย จนกระทั่งเก็บเกี่ยว ทอเป็นผ้า และทำพิธีทอดผ้ากฐินที่วัดแม่น้ำคู้เก่า ในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ก่อนจะนำทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลฯ ต่อไป...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103